Tarifa Medzevnet 2018

Tarifa Medzevnet 2018 Stiahnite si PDF


Posledná aktualizácia: 15.12.2018

Zvýhodnené balíky

Cena Účtovanie
Balík služieb - TV Mini (viazanosť 24 mes.)
Prevádzka IPTV prípojky, Programový balík IPTV Start, Prenájom IPTV STB
7,90 EUR mesačne vopred
Balík služieb - TV Mini 2019 (viazanosť 24 mes.) Prevádzka IPTV prípojky, Programový balík IPTV Start 3,99 EUR mesačne vopred
Balík služieb - TV Basic (viazanosť 24 mes.)
Prevádzka IPTV prípojky, Programový balík IPTV Start a IPTV Basic, Prenájom IPTV STB
11,90 EUR mesačne vopred
Balík služieb - TV Basic Magyar (viazanosť 24 mes.)
Prevádzka IPTV prípojky, Programový balík IPTV Start a IPTV Basic Magyar, Prenájom IPTV STB
11,90 EUR mesačne vopred
Zriadenie - TV Mini (viazanosť 24 mes.)
Zriadenie prípojky, aktivácia služby, aktivácia IPTV STB
29,90 EUR vopred
Zriadenie - TV Basic (viazanosť 24 mes.)
Zriadenie prípojky, aktivácia služby, aktivácia IPTV STB
19,90 EUR vopred

Internet

Cena Účtovanie
Internet 5 / 1 Mbps (viazanosť 24 mes.) 9,90 EUR mesačne vopred
Internet 5 / 1 Mbps 11,90 EUR mesačne vopred
Internet 10 / 2 Mbps (viazanosť 24 mes.) 11,90 EUR mesačne vopred
Internet 10 / 2 Mbps 13,90 EUR mesačne vopred
Internet 20 / 4 Mbps (viazanosť 24 mes.) 13,90 EUR mesačne vopred
Internet 20 / 4 Mbps 15,90 EUR mesačne vopred
Internet 50 / 10 Mbps (viazanosť 24 mes.) 15,90 EUR mesačne vopred
Internet 50 / 10 Mbps 17,90 EUR mesačne vopred
Internet 75 / 15 Mbps (viazanosť 24 mes.)
17,90 EUR mesačne vopred
Internet 75 / 15 Mbps
19,90 EUR mesačne vopred
Internet 100 / 20 Mbps (viazanosť 24 mes.) 19,90 EUR mesačne vopred
Internet 100 / 20 Mbps 27,90 EUR mesačne vopred
Internet 150 / 30 Mbps (viazanosť 24 mes.) 27,90 EUR mesačne vopred
Internet 150 / 30 Mbps 35,90 EUR mesačne vopred
Internet 200 / 50 Mbps (viazanosť 24 mes.) 42,90 EUR mesačne vopred
Aktivácia internetového pripojenia (viazanosť 24 mes.)
1,00 EUR pozadu
Aktivácia internetového pripojenia
10,00 EUR pozadu
Poplatok za zmenu programu na nižší 10,00 EUR pozadu
Zriadenie verejnej statickej IP adresy
10,00 EUR pozadu
Používanie verejnej statickej IP adresy
5,00 EUR mesačne pozadu
Zriadenie prípojky pre Internet (viazanosť 24 mes.) práca a výjazd technika, štandardná montáž s materiálom 19,90 EUR vopred
Zriadenie prípojky pre Internet práca a výjazd technika, štandardná montáž s materiálom 49,90 EUR vopred

Televízia - IP

Cena Účtovanie
Programový balík IPTV Start
0,00 EUR mesačne pozadu
Programový balík IPTV Slovenský 1,50 EUR mesačne pozadu
Programový balík IPTV Rodinný mix 2,00 EUR mesačne pozadu
Programový balík IPTV Filmový 2,00 EUR mesačne pozadu
Programový balík IPTV Life Style 1,50 EUR mesačne pozadu
Programový balík IPTV Športový 1 2,00 EUR mesačne pozadu
Programový balík IPTV Dokumentárny 2,00 EUR mesačne pozadu
Programový balík IPTV Dokumentárny Extra 2,50 EUR mesačne vopred
Programový balík IPTV Maďarský 1 2,00 EUR mesačne pozadu
Programový balík IPTV Maďarský 2 2,00 EUR mesačne pozadu
Programový balík IPTV Detský 1,00 EUR mesačne pozadu
Programový balík IPTV HD Extra 1,49 EUR mesačne pozadu
Programový balík IPTV Deutsch 1,99 EUR mesačne pozadu
Programový balík IPTV Pre dospelých 1,99 EUR mesačne vopred
Programový balík IPTV Basic 3,99 EUR mesačne pozadu
Programový balík IPTV Basic Magyar 3,99 EUR mesačne pozadu
Programový balík IPTV HD Basic 1,99 EUR mesačne pozadu
Programový balík IPTV Basic Magyar N 7,99 EUR mesačne pozadu
Programový balík IPTV Extra 1,69 EUR mesačne pozadu
Programový balík IPTV Extra Deti 1,49 EUR mesačne pozadu
Programový balík IPTV Extra Magyar 1,49 EUR mesačne pozadu
Aktivácia IPTV prípojky 10,00 EUR vopred
Aktivácia IPTV set-top-boxu
19,90 EUR pozadu
Prevádzka IPTV prípojky (viazanosť 24 mes.) 5,00 EUR mesačne vopred
Prevádzka IPTV prípojky 7,00 EUR mesačne vopred
Prevádzka IPTV set-top-boxu 0,00 EUR mesačne pozadu

Televízia - televízny káblový rozvod

Cena Účtovanie
Medzevnet TV+R (min. množstvo 12.00) 6,50 EUR mesačne vopred
Medzevnet TV+R (min. množstvo 6.00) 7,00 EUR mesačne vopred
Medzevnet TV+R (min. množstvo 3.00) 7,50 EUR mesačne vopred
Medzevnet TV+R 7,90 EUR mesačne vopred
Aktivácia TV+R služby na prípojke televízneho káblového rozvodu 19,90 EUR pozadu
Zriadenie účastníckej prípojky alebo rekonštrukcia existujúcej prípojky individuálne pozadu

Telefón - mesačné poplatky

Cena Účtovanie
Mesačný poplatok - SIP konto
1,00 EUR pozadu
Mesačný poplatok - VirtualFAX konto 4,90 EUR pozadu
Mesačný poplatok - 1 číslo - Slovensko
1,00 EUR pozadu
Voľné minúty - 200 do pevných a 200 do mobilných sietí SR (viazanosť 24 mes.) 12,90 EUR za balík pozadu
Voľné minúty - 100 do pevných a 100 do mobilných sietí SR (viazanosť 24 mes.) 7,90 EUR za balík pozadu

Telefón - poplatky za volania

Impulz Cena Účtovanie
Volania vo vlastnej sieti 0,00 EUR za minútu pozadu
Slovensko - Pevná sieť 1/1 0,0400 EUR za minútu pozadu
Slovensko - Mobilné siete, paging 1/1 0,1100 EUR za minútu pozadu
Slovensko - VoIP 065x, 069x 0,06 EUR za minútu pozadu
Slovensko - Zelené čísla 0800 0,00 EUR za minútu pozadu
Slovensko - Modré čísla 0850 0,11 EUR za minútu pozadu
Slovensko - DialUp 019, 0819 0,06 EUR za minútu pozadu
Slovensko - Tiesňové volania 112, 15x 0,00 EUR za minútu pozadu
Slovensko - Linka 1180, 1181, 12111 1,30 EUR za minútu pozadu
Slovensko - Linka 1185, 1188, 14905 0,70 EUR za minútu pozadu
Slovensko - Linka 12xxx 0,35 EUR za minútu pozadu
Slovensko - Linka 12110 0,11 EUR za minútu pozadu
Slovensko - Linka 12149 0,70 EUR za minútu pozadu
Slovensko - Linka 16xxx 0,11 EUR za minútu pozadu
Slovensko - Linka 17xxx, 18xxx 0,23 EUR za minútu pozadu
Slovensko - Audiotex 0 - 09xx 0xx xxx 0,30 EUR za minútu pozadu
Slovensko - Audiotex 1 - 09xx 1xx xxx 0,50 EUR za minútu pozadu
Slovensko - Audiotex 2 - 09xx 2xx xxx 0,60 EUR za minútu pozadu
Slovensko - Audiotex 3 - 09xx 3xx xxx 0,80 EUR za minútu pozadu
Slovensko - Audiotex 4 - 09xx 4xx xxx 1,00 EUR za minútu pozadu
Slovensko - Audiotex 5 - 09xx 5xx xxx 1,20 EUR za minútu pozadu
Slovensko - Audiotex 6 - 09xx 6xx xxx 1,60 EUR za minútu pozadu
Slovensko - Audiotex 7 - 09xx 7xx xxx 2,00 EUR za minútu pozadu
Slovensko - Audiotex 8 - 09xx 8xx xxx 3,00 EUR za minútu pozadu
Slovensko - Osobitné siete 096x 0,0600 EUR za minútu pozadu
Medzinárodné volania - zóna 0 0,0600 EUR za minútu pozadu
Medzinárodné volania - zóna 1 0,0600 EUR za minútu pozadu
Medzinárodné volania - zóna 2 0,23 EUR za minútu pozadu
Medzinárodné volania - zóna 3 0,35 EUR za minútu pozadu
Medzinárodné volania - zóna 4 1,19 EUR za minútu pozadu
Medzinárodné volania - mobilné siete 0,3500 EUR za minútu pozadu
SMS - vo vlastnej sieti 0,00 EUR pozadu
SMS - Slovensko 0,05 EUR pozadu
SMS - zóna 1 0,08 EUR pozadu

Telefón - jednorázové poplatky

Cena Účtovanie
Prenos samostatného telefónneho čísla z inej siete 30,00 EUR pozadu
Prenos skupinového telefónneho čísla z inej siete 78,00 EUR pozadu

Prenájom koncových zariadení

Cena Účtovanie
Prenájom základného koncového zariadenia - základný IP telefón alebo prevodník na analóg 3,00 EUR mesačne vopred
Prenájom IPTV STB (VIP1003, MAG250)
2,90 EUR pozadu
Prenájom Wi-Fi routra 802.11g (viazanosť 24 mes.)
1,90 EUR pozadu
Prenájom Wi-Fi routra 802.11g
2,90 EUR pozadu

Montážne a inštalačné práce

Cena Účtovanie
Montáž prípojky - štandardná káblová alebo bezdrôtová prípojka v pokrytom území 20,00 EUR pozadu
Výjazd technika - paušálna náhrada cestovného 10,00 EUR pozadu
Inštalačné a servisné práce u zákazníka účtuje sa každá začatá polhodina 20,00 EUR za hodinu pozadu
Konfigurácia routera nedodaného poskytovateľom
15,00 EUR pozadu
Práca špecialistu systémov a sietí 60,00 EUR za hodinu pozadu

Koncové zariadenia a materiál

Cena Účtovanie
Konektor RJ-45 UTP 0,20 EUR za kus vopred
Ethernet karta 10/100 Mbit/s PCI 6,15 EUR za kus vopred
Ethernet kábel UTP 0,34 EUR za meter vopred
Konzola DK150 (malá) 5,50 EUR za kus vopred
Router TL-WR741N 29,50 EUR za kus vopred
HDMI kábel 1m 5,50 EUR za kus vopred
Redukcia Cinch-SCART 3,90 EUR za kus vopred
Diaľkový ovládač - Motorola VIP1003 16,00 EUR za kus vopred
IP telefón Siemens Gigaset A510 IP 59,00 EUR za kus vopred

Iné poplatky

Cena Účtovanie
Znovuzapojenie pri vypojení z dôvodu neplatenia 20,00 EUR pozadu
Vyhotovenie kópie faktúry, zmluvy alebo iného administratívneho dokladu 2,00 EUR pozadu
Administratívna zmena v zmluve - napr. zmena v osobe účastníka, adresáta, zmena adresy
10,00 EUR pozadu
Zaslanie dokumentu poštou na žiadosť zákazníka 1,00 EUR pozadu
Vyhotovenie a zaslanie upomienky poštou - sankčný poplatok 4,00 EUR pozadu
Zaslanie údajov cez SMS na žiadosť zákazníka 0,10 EUR pozadu
Podanie žiadosti o spracovanie nesprávne označenej úhrady 5,00 EUR vopred
Vrátenie úhrady na základe žiadosti (SEPA prevod) 5,00 EUR pozadu
Náhrada škody na telekomunikačnom zariadení individuálne za kus pozadu
Úrok z omeškania individuálne pozadu