Medzevnet - mapa pokrytia

:: Medzevnet - mapa pokrytia


Mapa pokrytia nemusí zahŕňať všetky miesta, na ktorých je možné zriadiť pripojenie.
Pozrite si tiež zoznam adries nižšie, alebo sa na dostupnosť služby informujte.
:: Medzevnet - orientačný zoznam adries


Medzev: Dom Smútku
Medzev: Kováčska
Medzev: Kultúrne Centrum
Medzev: Retrans
Medzev: Robotnícka 1
Medzev: Robotnícka 4
Medzev: Sídlisko Mladosť 1
Medzev: Sídlisko Mladosť 10
Medzev: Sídlisko Mladosť 13-14-15-16
Medzev: Sídlisko Mladosť 17-18-19-20
Medzev: Sídlisko Mladosť 2
Medzev: Sídlisko Mladosť 25-26-27-28
Medzev: Sídlisko Mladosť 29-30-31-32
Medzev: Sídlisko Mladosť 3
Medzev: Sídlisko Mladosť 4
Medzev: Sídlisko Mladosť 5
Medzev: Sídlisko Mladosť 6
Medzev: Sídlisko Mladosť 7
Medzev: Sídlisko Mladosť 8
Medzev: Sídlisko Mladosť 9
Medzev: TKR 104 - Revolučná
Medzev: TKR 110 - Revolučná
Medzev: TKR 114 - Jarna 24
Medzev: TKR 125 - Robotnicka 18
Medzev: TKR 127 - Marianske nam. 28
Medzev: TKR 20 - Stoska 85
Medzev: TKR 3 - Miroslavska 1
Medzev: TKR 32 - Stoska 49
Medzev: TKR 41 - Marianske nam. 1
Medzev: TKR 43 - Grunt 185
Medzev: TKR 50 - Grunt 159
Medzev: TKR 54 - Grunt 136
Medzev: TKR 59 - Grunt 120
Medzev: TKR 65 - Grunt 101
Medzev: TKR 93
Vyšný Medzev: Obecný úrad
Vyšný Medzev: TKR 135 - Hrdinov SNP 178
Vyšný Medzev: TKR 137 - Hrdinov SNP 165