Tarifa Medzevnet 2023

Tarifa Medzevnet 2023 Stiahnite si PDF


Posledná aktualizácia: 01.09.2023

Internet

Cena Účtovanie
Internet 100 Mbps (viazanosť 24 mes.) 11,90 € mesačne vopred
Internet 100 Mbps 13,90 € mesačne vopred
Internet 200 Mbps (viazanosť 24 mes.) 13,90 € mesačne vopred
Internet 200 Mbps 16,90 € mesačne vopred
Internet 500 Mbps (viazanosť 24 mes.) 16,90 € mesačne vopred
Internet 500 Mbps 19,90 € mesačne vopred
Internet 750 Mbps (viazanosť 24 mes.) 19,90 € mesačne vopred
Internet 750 Mbps 22,90 € mesačne vopred
Internet 1000 Mbps (viazanosť 24 mes.) 22,90 € mesačne vopred
Internet 1000 Mbps 25,90 € mesačne vopred
Aktivácia internetového pripojenia (viazanosť 24 mes.)
1,00 € pozadu
Aktivácia internetového pripojenia
10,00 € pozadu
Poplatok za zmenu programu na nižší 10,00 € pozadu
Zriadenie verejnej statickej IPv4 adresy 10,00 € pozadu
Používanie verejnej statickej IPv4 adresy 5,00 € mesačne pozadu
Zriadenie prípojky pre Internet (viazanosť 24 mes.) práca a výjazd technika, štandardná montáž s materiálom 19,90 € vopred
Zriadenie prípojky pre Internet práca a výjazd technika, štandardná montáž s materiálom 49,90 € vopred

Televízia - IP - SledovanieTV

Cena Účtovanie
Hlavný balík Štartovací 8,49 € mesačne vopred
Hlavný balík Rodinný 14,99 € mesačne vopred
Hlavný balík Maximálny 22,99 € mesačne vopred
Hlavný balík Maximálny VIP 27,99 € mesačne vopred
Doplnkový balík Mojich 7 6,79 € mesačne vopred
Doplnkový balík Doku 3,99 € mesačne vopred
Doplnkový balík Detský 2,79 € mesačne vopred
Doplnkový balík Filmový 5,90 € mesačne vopred
Doplnkový balík FilmBox 5,90 € mesačne vopred
Doplnkový balík Šport 8,99 € mesačne vopred
Doplnkový balík Šport+ 11,49 € mesačne vopred
Doplnkový balík Relaxxx 7,99 € mesačne vopred
Doplnkový balík Maďarský 3,00 € mesačne vopred
Doplnkový balík Maďarský+ 3,80 € mesačne vopred
Doplnkový balík HBO (single) 8,99 € mesačne vopred
Doplnkový balík HBO Maxpack 11,49 € mesačne vopred
Rozšírenie na 3x SmartTV alebo Set-top box 2,99 € mesačne vopred
Rozšírenie na 4x SmartTV alebo Set-top box 4,49 € mesačne vopred
150 hodin nahrávok 1,99 € mesačne vopred
300 hodin nahrávok 3,20 € mesačne vopred
600 hodin nahrávok 5,99 € mesačne vopred

Televízia - televízny káblový rozvod

Cena Účtovanie
Medzevnet TV+R (min. množstvo 12.00) 7,50 € mesačne vopred
Medzevnet TV+R (min. množstvo 6.00) 8,00 € mesačne vopred
Medzevnet TV+R (min. množstvo 3.00) 8,50 € mesačne vopred
Medzevnet TV+R (viazanosť 24 mes.) 7,90 € mesačne vopred
Medzevnet TV+R 8,90 € mesačne vopred
Aktivácia TV+R služby na prípojke televízneho káblového rozvodu 19,90 € pozadu
Zriadenie účastníckej prípojky alebo rekonštrukcia existujúcej prípojky individuálne pozadu

Telefón - mesačné poplatky

Cena Účtovanie
SIP konto - prístup k telefónnej sieti cez IP 1,00 € pozadu
FAX konto - prístup k službe Fax cez IP 4,90 € pozadu
SMS konto - prístup k službe SMS cez IP 3,60 € pozadu
Telefónne číslo - pevná sieť 1,00 € pozadu
Voľné minúty - 200 do pevných a 200 do mobilných sietí SR (viazanosť 24 mes.) 12,90 € za balík pozadu
Voľné minúty - 100 do pevných a 100 do mobilných sietí SR (viazanosť 24 mes.) 7,90 € za balík pozadu

Telefón - poplatky za volania

Impulz Cena Účtovanie
Volania vo vlastnej sieti 0,00 € za minútu pozadu
Slovensko - Pevné siete 1/1 0,0400 € za minútu pozadu
Slovensko - Mobilné siete 1/1 0,1100 € za minútu pozadu
Slovensko - VoIP 065x, 069x 0,06 € za minútu pozadu
Slovensko - Čísla 0800 0,00 € za minútu pozadu
Slovensko - Čísla 0850, 0888 0,11 € za minútu pozadu
Slovensko - DialUp 019, 0819 0,06 € za minútu pozadu
Slovensko - Tiesňové volania 112, 15x 0,00 € za minútu pozadu
Slovensko - Linka 1180, 1181, 12111 1,30 € za minútu pozadu
Slovensko - Linka 1185, 1188, 14905 0,70 € za minútu pozadu
Slovensko - Linka 12xxx 0,35 € za minútu pozadu
Slovensko - Linka 12110 0,11 € za minútu pozadu
Slovensko - Linka 12149 0,70 € za minútu pozadu
Slovensko - Linka 16xxx 0,11 € za minútu pozadu
Slovensko - Linka 17xxx, 18xxx 0,23 € za minútu pozadu
Slovensko - Audiotex 0 - 09xx 0xx xxx 0,30 € za minútu pozadu
Slovensko - Audiotex 1 - 09xx 1xx xxx 0,50 € za minútu pozadu
Slovensko - Audiotex 2 - 09xx 2xx xxx 0,60 € za minútu pozadu
Slovensko - Audiotex 3 - 09xx 3xx xxx 0,80 € za minútu pozadu
Slovensko - Audiotex 4 - 09xx 4xx xxx 1,00 € za minútu pozadu
Slovensko - Audiotex 5 - 09xx 5xx xxx 1,20 € za minútu pozadu
Slovensko - Audiotex 6 - 09xx 6xx xxx 1,60 € za minútu pozadu
Slovensko - Audiotex 7 - 09xx 7xx xxx 2,00 € za minútu pozadu
Slovensko - Audiotex 8 - 09xx 8xx xxx 3,00 € za minútu pozadu
Slovensko - Osobitné siete 096x 0,0600 € za minútu pozadu
Medzinárodné volania - EÚ/EHP, pevné siete (do 06/2023 pod názvom "zóna 0") 0,0600 € za minútu pozadu
Medzinárodné volania - EÚ/EHP, mobilné siete 1/1 0,1100 € za minútu pozadu
Medzinárodné volania - mobilné siete (od 06/2023 prerozdelené medzi iné zóny) 0,3500 € za minútu pozadu
Medzinárodné volania - freephone 0,0000 € za minútu pozadu
Medzinárodné volania - zóna 1 0,0600 € za minútu pozadu
Medzinárodné volania - zóna 2 0,2300 € za minútu pozadu
Medzinárodné volania - zóna 3 0,3500 € za minútu pozadu
Medzinárodné volania - zóna 4 0,6600 € za minútu pozadu
Medzinárodné volania - zóna 5 (do 06/2023 pod názvom "zóna 4") 1,1900 € za minútu pozadu
Medzinárodné volania - zóna 6 2,7500 € za minútu pozadu
SMS - do siete Unimobile SK 0,0000 € pozadu
SMS - Slovensko 0,0480 € pozadu
SMS - zóna 1 0,0840 € pozadu
SMS - Česká republika 0,0480 € pozadu
SMS - zóna 0 (EÚ/EHP) 0,0720 € pozadu

Prenájom koncových zariadení

Cena Účtovanie
Prenájom základného koncového zariadenia - základný IP telefón alebo prevodník na analóg 3,00 € mesačne vopred
Prenájom IPTV STB (VIP1003, VIP1113, MAG250) 2,90 € pozadu
Prenájom Wi-Fi routra s portami 100 Mbit/s (viazanosť 24 mes.) 1,90 € pozadu
Prenájom Wi-Fi routra s portami 100 Mbit/s 2,90 € pozadu
Prenájom Wi-Fi routra s portami 1 Gbit/s (viazanosť 24 mes.) 3,90 € pozadu

Montážne a inštalačné práce

Cena Účtovanie
Montáž prípojky - štandardná káblová alebo bezdrôtová prípojka v pokrytom území 20,00 € pozadu
Výjazd technika - paušálna náhrada cestovného 10,00 € pozadu
Inštalačné a servisné práce u zákazníka účtuje sa každá začatá polhodina 20,00 € za hodinu pozadu
Konfigurácia routera nedodaného poskytovateľom
15,00 € pozadu
Práca špecialistu systémov a sietí 60,00 € za hodinu pozadu

Koncové zariadenia a materiál

Cena Účtovanie
HDMI kábel 1m 5,50 € za kus vopred
Router TP-Link AC1200 Archer C6 59,50 € za kus vopred
Router TL-WR841N 29,50 € za kus vopred

Iné poplatky

Cena Účtovanie
Znovuzapojenie pri vypojení z dôvodu neplatenia 20,00 € pozadu
Vyhotovenie kópie faktúry, zmluvy alebo iného administratívneho dokladu 2,00 € pozadu
Administratívna zmena v zmluve - napr. zmena v osobe účastníka, adresáta, zmena adresy
10,00 € pozadu
Zaslanie faktúry poštou na žiadosť zákazníka 1,00 € pozadu
Vyhotovenie a zaslanie upomienky poštou - sankčný poplatok 4,00 € pozadu
Zaslanie údajov cez SMS na žiadosť zákazníka 0,10 € pozadu
Podanie žiadosti o spracovanie nesprávne označenej úhrady 5,00 € vopred
Vrátenie úhrady na základe žiadosti (SEPA prevod) 5,00 € pozadu
Náhrada škody na telekomunikačnom zariadení individuálne za kus pozadu
Úrok z omeškania individuálne pozadu